FORGOT YOUR DETAILS?

Accu

Informatie over accu’s
Deze informatie is niet bedoeld als uitvoerig technisch naslagwerk, maar een handleiding voor de meest voorkomende vragen.

De accu is wellicht het belangrijkste onderdeel van uw elektrische voertuig.
1. Accu typen;
2. Hoe vergelijk ik de verschillende capaciteiten?
3. Wat is de levensduur van mijn accu?
4. Hoe krijg ik maximaal rendement van de accu?
5. Meer algemene vragen.

Accu typen:
Er zijn op dit moment meer voorkomende typen(waarvan de eerste eigenlijk niet meer in nieuwe fietsen wordt gebruikt.) voor het gebruik in elektrische fietsen: de Nikkel Cadmium (NiCd) ,de Nikkel Metaal Hydride accu (NiMh) en de Lithium-Ion (Li-Ion) accu.

NiCd accu.
Deze nickel-cadmium accu zal u niet veel meer tegen komen, de accu zal alleen nog in 2de hands fietsen zitten. De NiCd accu is geheel vervangen door de NiMh accu
Voordelen: Inmiddels eenvoudig verkrijgbaar, robuust en inmiddels niet al te duur meer in aanschaf. Hoge vermogensopname geen probleem, goede energiedichtheid, lange levensduur (afhankelijk van gebruik, tussen de 500 en 1000 opladingen).
Nadelen: milieuvraagstukken.
Overige: Vuile contacten vormen een bron van ellende en zorgen voor tegenvallende prestaties of lastige storingen. Snelladen onder de 5 graden of van accu´s die langer dan 6 maanden zijn opgeslagen is schadelijk. Eerst gedurende 14 tot 20 uur op geringe sterkte laden. Daarna zijn ze weer geschikt voor snelladen. Diep ontladen door bijvoorbeeld een lampje te laten branden (bijv. controlelampje van de accu) tot onder de 1V per cel kan een polariteitwissel tot gevolg hebben.

Gelukkig zijn de meeste accu´s hiertegen beveiligd. Bij extreem hoge temperatuur treedt er versnelde interne ontlading op. De eerste keer moeten nieuwe NiCd cellen 15 tot 20 uur worden geladen om de cellen optimaal te vormen.

NiMh accu.
De NckelMetalhydrid accu's hebben de NiCd accu´s vervangen voor het huis / tuin en keukengebruik. Het prijsverschil in productie en aanschaf is eigenlijk geen belemmering meer om NiCd te gebruiken, de NiMh zijn eigenlijk op dit moment de standaard.

Voordelen: Goed beschikbaar, kunnen tegen sterk wisselende vermogensafgifte, hoge energiedichtheid.
Nadelen: Lange laadtijd.
Overige: NiMh accu´s laden over het algemeen sneller dan andere accu´s. Het geheugeneffect  is vrijwel nihil. De zelfontlading van een NiMh accu is groter dan van een NiCd accu. U zult vaker moeten herladen ook indien de accu is opgeslagen. De gebruiksmogelijkheden van de NiMh cellen zijn beperkt van –5 graden Celsius tot ca 40 graden Celsius. Levensduur ca. 7 jaar.

Li-Ion accu
Deze Lithium-Ion accu's zijn op dit moment met een opmars bezig. Geen geheugeneffect meer. De meeste personen zijn bekend met dit soort accu´s, omdat ze gebruikt worden in MP3 spelers, mobiele telefoons, etc.

Voordelen: Licht van gewicht, zeer goede energiedichtheid, minder gevoelig voor temperatuurswisselingen, snelladen.

Nadelen: De prijs is op dit moment nog erg hoog. Levensduur ca. 3 jaar.

 

 

Vergelijk van verschillende capaciteiten:
Dit onderdeel zorgt voor veel verwarring. De capaciteit van de accu wordt gemeten in ampère uren (Ah). Dit is de energieafgifte van de accu over een bepaalde periode. Helaas worden door de verschillende technologieën verschillende tijdsperiodes gebruikt.

Wat is de levensduur van mijn accu?
Gelet op bovenstaande uiteenzetting is te begrijpen dat de levensduur van de accu van veel factoren afhangt.
Onderstaand een paar richtlijnen.

De accu´s krijgen hun maximale kracht pas na ca. 5 ontladingen en ladingen. Met name de eerste vullingen bij de fabrikant, dealer of u zijn erg belangrijk. In de eerste fase worden de cellen van de accu gevormd.
Het continue diep ontladen van iedere accu beperkt de levensduur enorm. Loodaccu´s zijn hiervoor het meest kwetsbaar (soms na 50 ontladingen reeds versleten). NiCd accu´s zijn tot op heden het sterkst. Naar verwachting meestal 400 tot 500 opladingen. In sommige gevallen wel 1000 opladingen.
De NiMh accu´s gaan 300 tot 400 opladingen mee. Iedere nieuwe generatie geeft een groter resultaat.
Indien de accu´s tussen de 25% en 50% worden leeggereden voordat ze opnieuw worden geladen stijgt de levensduur aanzienlijk.

Het is belangrijk de accu´s altijd te laden na gebruik. Het voor langere tijd wegzetten van een niet geladen accu verkort de levensduur en de actieradius.

Hoe krijg ik maximaal rendement van de accu?
Volg in alle gevallen de gebruiksaanwijzing bij uw fiets.
Volg onderstaand tips welke de levensduur van de accu ten goede komen:
Loodaccu´s gaan zeer snel kapot indien zij ongeladen worden weggezet. Het verdient dus aanbeveling na gebruik de accu direct op te laden. Ook het regelmatig bijladen van een niet opgeslagen accu is verstandig (min. 1 x per maand).
NiCd accu´s kunnen beter tegen een stootje. Ze hebben vaak last van het zogenaamde geheugen effect. Dit kan worden verholpen door de accu enkele keren te ontladen en te laden. In enkele gevallen worden NiCd accu zonder geheugeneffect gebruikt.

Het is aan te bevelen na enkele korte ritten de memory-modellen te ontladen, zodat het maximale rendement weer gehaald kan worden.
NiMh accu's hebben minder last van het zogenaamde geheugeneffect. Op sommige momenten kan het geen kwaad de accu incidenteel te ontladen, zodat het maximale rendement na opladen weer gehaald kan worden. Om de levensduur van de cellen niet nadelig te beïnvloeden dient regelmatig diep ontladen te worden voorkomen.

Algemene vragen:
Vraag: Is de temperatuur van invloed op de accu?
Antwoord: ja. Het laden en bewaren van een accu in de wintermaanden gebeurt bij voorkeur in een verwarmde ruimte. Lage temperaturen beïnvloeden de werking van de accu.

Vraag: Mag ik de acculader van mijn autoaccu gebruiken.
Antwoord: het is in sommige gevallen mogelijk een andere acculader te gebruiken voor het laden van de accu. Wij raden het echter ten zeerste af. De door de fabrikant bijgeleverde acculader is veelal de beste combinatie met uw accu. In veel gevallen vervalt de garantie op de accu indien deze met een andere lader is opgeladen.

Vraag: Als het controle lampje groen aangeeft is de accu dan vol?
Antwoord: Zodra het lampje op de acculader groen gaat branden, zijn de meeste accu´s voor 80% tot 90% gevuld. Het aan de stroom houden zorgt voor het opvullen van het laatste deel (druppellading).

TOP UA-81814735-1