FORGOT YOUR DETAILS?

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is.

Silent Force b.v. is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Silent Force b.v.spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is.

Silent Force b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Silent Force b.v. kan de mogelijkheid bevatten om zowel door de door Silent Force b.v.uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden.

Copyright Silent Force b.v. 2015, alle rechten voorbehouden.

Silent Force b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van Silent Force b.v. kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Silent Force b.v. liggen. Silent Force b.v. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Silent Force b.v. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

Silent Force b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Silent Force b.v. die de informatie toegankelijk maakt.

TOP UA-81814735-1