FORGOT YOUR DETAILS?

Privacy Policy

Toegang tot de registraties binnen silent-force.eu hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Silent Force b.v. zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
Tenzij u uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Silent Force b.v. zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Silent Force b.v.de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

TOP UA-81814735-1